AEGON Tempó Esernyőalap Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény

Felügyeleti határozatok

Jelen Hirdetményt a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügy Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon Tempó Esernyőalap H-KE-III-557/2014. 2014. szeptember. 25.

Az Alap neve, típusa

Aegon Tempó Esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:
  • Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap

A Részalapok működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714068
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714076
Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714084
Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714092
Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714100
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714118
Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714126
Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714134
Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714142
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap „A” sorozatú befektetési jegye HU0000714159

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége – valamennyi Részalap vonatkozásában összesítve – minimum 200.000.000 darab. Az Alapkezelő maximális lejegyezhető mennyiséget, illetve részalaponkénti minimális jegyzési mennyiséget nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 HUF.

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Aegon Tempó Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy Az Aegon alapkezelő által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja valamennyi Részalap esetén jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak valamennyi Részalap esetén egységesen 2014. október 8-10.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő és egyben Vezető Forgalmazó telephelye:     1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben az Alapkezelővel megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett 10918001-00000003-09740009 számú elkülönített letéti számla javára.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján.  A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig valamennyi részalap vonatkozásában összesen legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén a részalapok nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő a Részalapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – a Részalapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. A Részalapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a vigam.hu honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

A Részalapok befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

Az Alap dokumentumait az alábbi linkekre kattintva tekintheti meg.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám