FATCA tájékoztatás

2023. november 17.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló mindenkor hatályos törvény (továbbiakban: FATCA törvény) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (Alapkezelő, Társaság) az alábbi intézkedésekről tájékoztatja a szerződőket.

A szerződés aláírásakor, illetve a szerződő személyét érintő módosításakor a Társaság köteles elvégezni az Ügyfél adóügyi illetőségének vizsgálatát, valamint a magyar adóhatóság felé köteles bizonyos esetekben adatot szolgáltatni.

Illetőségvizsgálat alatt azt kell érteni, hogy az Ügyfélnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy amerikai adóilletőségű-e, jogi személy Ügyfél esetében pedig arról, hogy  természetes személy tényleges tulajdonosa amerikai adóilletőségű-e, továbbá, hogy amerikai alapítású-e. Ez utóbbi esetben nemleges válasz esetén arról is nyiatkozatot kell tenni, hogy az Ügyfél a FATCA törvény szempontjából pénzügyi intézménynek minősül-e. Igenlő válasz esetén e személyek kötelesek megadni az amerikai adóhatóság által számukra kiadott numerikus azonosítójukat.

A Társaság az elvégzett illetőségvizsgálat alapján az adó-, és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvényben (továbbiakban: Aktv.) foglalt határidőkben a magyar adóhatóság felé köteles adatszolgáltatást teljesíteni a következő feltételek bármelyikének teljesülése esetén:

  • az Ügyfél természetes személy amerikai adóilletőségű; vagy
  • az Ügyfél jogi személy amerikai alapítású vagy a FATCA törvény szempontjából pénzügyi intézménynek minősül; vagy
  • amely pénzügyi számlák év végi készpénz egyenértéke (azaz élő szerződés esetén a pénzalap értéke, kifizetés esetén a kifizetés összege) 2014.07.01-én vagy azt követően létrejött szerződések esetében meghaladja az 50 000 USD-t, 2014.07.01-ét megelőzően létrejött szerződések esetén pedig a 250 000 USD-t; vagy
  • az Ügyfél az adóilletőségéről nem tett nyilatkozatot, így a FATCA törvény alapján nem együttműködő ügyfélnek minősül.

Az Alapkezelő a fenti feltételek bármelyikének teljesülése esetén az alábbi adatokat szolgáltatja a magyar adóhatóság felé:

  • az ügyfél neve, címe, születési dátuma;
  • az ügyfél SSN, EIN vagy GIIN azonosítója; adóazonosítója/adószáma;
  • az Ügyfél számlaszáma;
  • az Ügyfél számlájának készpénz egyenértéke (forintban és USA dollárban) és annak devizaneme.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az Alapkezelő az általános szerződési feltételei alapján jogosult az amerikai adóügyi illetőségű ügyfelekkel a szerződéskötést visszautasítani. Üzletszabályzat

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám