Fenntarthatóság

 

 

1. Fenntarthatóság – általános közzétételek

Fenntarthatósági politikáról szóló nyilatkozat

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet 3. cikk (1) pontjában foglalt kötelezettségének egy belső szabályzat kiadásával tesz eleget, amely Felelős Befektetési és Fenntarthatósági Politika néven került kiadásra, későbbiekben Fenntarthatósági Politikaként vagy Politikaként hivatkozzuk.

A Politika tartalmazza azokat a felelős, illetve fenntartható befektetési tevékenységgel kapcsolatos alapelveket, amelyek mentén az Alapkezelő a vagyonkezelési gyakorlatát működteti. A Politika preambulumában kimondja, az Alapkezelő elkötelezett a felelős és fenntartható befektetési megközelítés mellett.

Az Alapkezelő jelentős befektetője számos iparágnak és vállalatnak, ennél fogva komoly felelőssége van, mint tőkebefektetőnek. Az Alapkezelő elkötelezett abban, hogy a kockázatok megfelelő azonosítása és kezelése mellett körültekintően és felelősségteljesen fektessen be ügyfelei javára.

Az Alapkezelő arra törekszik, hogy tulajdonosként – részvényesi szerepvállalása során az általa kezelt befektetési alapok és vagyonkezelt portfoliók javára eljárva – is hozzájáruljon a jóléthez és a fenntartható fejlődéshez. Hisz abban, hogy a Környezeti, Társadalmi és Irányítási (ESG) feltételek tulajdonosi és befektetési döntéshozatalba integrálása pozitív hatást fejt ki a hosszú távú megtérülésekre. Minden alkalmazottjától, különösen a befektetési tevékenységben érintettektől megköveteli, hogy támogassa ezt a megközelítést.

Az Alapkezelő felelős befektetési gyakorlata során az egyes portfoliók sajátosságainak figyelembevétele mellett a következő stratégiákat alkalmazza:

 • Kizárási kritériumok: Az Alapkezelő tartózkodik attól, hogy olyan vállalatokba fektessen, melyek tevékenysége a nemzetközi normák szerint károsnak minősül (például: az ENSZ Globális Megállapodás elveinek be nem tartása, vitatott fegyverek, fűtőszenes kitettséggel rendelkező vállalatok, valamint a dohányiparban érintett cégeket) A kizárási elvek mentén határozzuk meg a kizárási listáinkat melyek eltérő szigorúságú lehet a különböző fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkező alapoknál.
 • ESG szempontok integrálása: Az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (Environmental, Social and Governance – ESG) tényezőket is figyelembe veszi befektetési döntései során. A fenntarthatósági kockázatok értékelése során külső ESG adatszolgálatók által nyújtott adatokra támaszkodik, melyeket belső elemzéseket is alkalmazhatnak ezek feldolgozása során.
 • Aktív tulajdonjog – elkötelezettség és szavazás: Az Alapkezelő jellemzően párbeszédet folytat azokkal a vállalatokkal, amelyekbe befektet. Konferenciahívások, olykor vállalatlátogatások formájában tájékozódik azokról a vállalatokról, melyekbe befektetni kíván. Ezen túl részt vesz az éves közgyűléseken, ahol szavazati jogát a Szerepvállalási Politikájában meghatározottak szerint gyakorolja. Ennek során információkat gyűjt az érintett vállalatok fenntarthatósági elkötelezettségéről és indokolt esetben a fenntarthatósági elkötelezettségét a szavazások során is érvényesítheti. Az Alapkezelő olyan befektetési döntéshozatali eljárásokat működtet és fejleszt, amelyek a fenntarthatósági kockázatok integrálását is célozzák az egyéb releváns befektetési kockázatok mellett. A fenntarthatósági kockázatok figyelembevételének konkrét módja függ az érintett portfolió jellegétől. Amennyiben a portfolió befektetési politikája kifejezetten tartalmaz olyan célokat, amelyek környezeti vagy társadalmi jellemzők vagy azok kombinációjának előmozdítására irányulnak, vagy a befektetési politika egy fenntartható befektetés megvalósítására törekszik, akkor az Alapkezelő vagyonkezelési gyakorlata eltérő mértékben, de kifejezetten előnyben részesíti olyan instrumentumokat, ahol a fenntarthatósági kockázatoknak való kitettség jellemzően alacsonyabb. Az Alapkezelő befektetési döntései során szervezeti szinten figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelete által definiált – főbb káros hatásokat. A fenntarthatósági kockázatokat az Alapkezelő ezeken – a befektetési instrumentumok kibocsátóira gyakorolt – főbb káros hatásokon keresztül értékeli és méri.
 • Nyilatkozat a befektetési tanácsadás fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásairól: Az alapkezelő nyilatkozik a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI indikátorokat) a fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkező alapok esetében méri, megvizsgálja, valamint ennek eredményéről tájékoztatja ügyfeleit az éves jelentésben.

NYILATKOZAT A BEFEKTETÉSEK FENNTARTHATÓSÁGI TÉNYEZŐKRE GYAKOROLT KÁROS HATÁSAIRÓL

 

Átvilágítási politikáról szóló nyilatkozat

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (továbbiakban Közzétételi Rendelet) 4. cikke szerint arról tájékoztatja a befektetőit és ügyfeleit, hogy az általa kínált pénzügyi termékek esetében befektetési döntései során szervezeti szinten figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt – a Közzétételi Rendelet által definiált – főbb káros hatásokat.

A Közzétételi Rendeletben foglalt átvilágítási politika készítéséről szóló kötelezettségének az Alapkezelő a Fenntarthatósági és Átvilágítási Politika című belső szabályzata kiadásával tesz eleget.

Ezen Politika foglalja magában az a fenntarthatóság szempontjából főbb káros hatások leírását, illetve az Alapkezelőnek a káros hatások és mutatók azonosítására és rangsorolására irányuló gyakorlatát. Az Alapkezelő úgy alakítja ki és fejleszti a vonatkozó gyakorlatát, hogy azokba a jelenleg már elérhető, de idővel várhatóan egyre bővülő fenntarthatósági adatok is figyelembe vételre kerüljenek. Ugyanakkor eszközkezelőként az Alapkezelő számára rendelkezésre álló releváns adatok körét alapvetően a kibocsátók vonatkozó tényleges közzétételi gyakorlata határozza meg. Ezen információk köre az Európai Unió fenntarthatósági szabályozásának teljeskörű bevezetésével, illetve a piaci szereplő alkalmazkodását követően éri majd el a szabályozók által célul kitűzött mélységét.

Az Alapkezelő átvilágítási gyakorlata arra irányul, hogy arányosan, de a lehető leghatékonyabb módon alkosson képet az instrumentumok fenntarthatósági jellemzőiről annak érdekben, hogy az általa kínált pénzügyi termékek fenntarthatósági profiljáról a jogszabályoknak megfelelő módon tájékoztassa az ügyfeleit és befektetőit, illetve amennyiben a befektetési politika ilyen célt is megfogalmaz, akkor a portfoliók fenntarthatósági profilját ehhez igazítsa.

Az Alapkezelő a Közzétételi Rendelet 4. cikk (4) pontban foglalt elvárásnak megfelelően arról tájékoztatja az ügyfeleit és befektetőket, hogy a VIG Group Cégcsoport alávetette magát Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásnak. Ennek értelmében a VIG csoport tagjaként egyetértünk és támogatjuk a megállapodás 10 alapelvét melyek az emberi jogok védelmét, a munkaügyi szabályok betartását, a környezetvédelmi kihívásokra elővigyázatos megközelítését, a környezeti felelősségvállalást ösztönző kezdeményezések indítását, valamint a korrupció-elleni fellépés, beleértve a zsarolás és megvesztegetést tűzi ki célul.

 

Az Alapkezelő szerepvállalási politikájának kivonata

Az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok és vagyonkezelt portfoliók javára eljárva részvényesi szerepvállalása során az ügyfelei és/vagy befektetői érdekeinek érvényesítése érdekében jár el. Az Alapkezelő általános célja részvényesi szerepvállalása során, hogy azok a vállalatok, amelyekbe a portfoliók fektetnek az Alapkezelő befektetési céljainak megfelelően működjenek. Ennek során információkat gyűjt az érintett vállalatok fenntarthatósági elkötelezettségéről és indokolt esetben a fenntarthatósági elkötelezettségét a szavazások során is érvényesítheti.

Az Alapkezelő általánosságban támogató részvényesi magatartás képvisel Alapkezelő befektetésivel érintett társaságok vezetősége felé. Ahol az Alapkezelő által képviselt portfoliók összesített szavazati joga meghaladja az 5%-ot, valamint érdekérvényesítőképességgel bír a közgyűlési határozatokra, adott határozati javaslatok ellen is felléphet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a lépés ügyfelei és/vagy befektetői érdekében áll.

Az Alapkezelő évente tájékoztatást ad a jelen Szerepvállalási Politikája végrehajtásáról a vonatkozó jogszabály által meghatározott tartalommal. Az Alapkezelő azon intézményi befektetőit, amelyekkel portfoliókezelési megállapodást kötött, évente írásban tájékoztatja arról, hogy a befektetési stratégiája és annak végrehajtása milyen módon felel meg a megállapodásnak, továbbá hogyan járul hozzá az intézményi befektető eszközeinek közép- és hosszú távú teljesítményéhez.

Az Alapkezelő a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a Szerepvállalási Politikát, valamint annak végrehajtásáról való tájékoztatást honlapján (vigam.hu) nyilvánosságra hozza.

 

Az Alapkezelő Zrt. javadalmazási politikájának kivonata

A VIG Alapkezelőnél ügyfeleink számára kollégáink munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, mellyel a kiváló munkát végző munkatársak elkötelezettsége hosszútávon fenntartható és növelhető, illetve új tehetségeket is vonz. Ehhez a munkavégzést támogató körülmények és folyamatos képzés mellett versenyképes javadalmazási rendszerre van szükség.

Javadalmazási filozófiánk alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Ennek érdekében a fix jövedelem mellett meghatározott munkakörökben változó bérezést alkalmazunk, elsősorban a vagyonkezelési és értékesítési terület esetében.

Ugyanakkor a Javadalmazási Politikánk csak az egészséges kockázatvállalást támogatja, ily módon megakadályozza azt, hogy kollégáink a mandátum keretein túlmutató, túlzott kockázatot vállaljanak. A figyelembe vett kockázatok magukban foglalják a fenntarthatósági kockázatokat is, ezáltal támogatva a vállalatcsoport azon vízióját, mely szerint a felelős befektetési gyakorlat hosszú távon értéket teremthet. Ennek érdekében – mások mellett – az érdekeltségi rendszer részévé teszünk kockázati mutatókat, az értékeléskor felhasználunk hosszabb távú teljesítmény adatokat is, illetve a kockázatvállalási szempontból meghatározó szereppel bíró (ún. azonosított) kollégák esetében a változó javadalmazás 50%-át elhatárolva, három év halasztással fizetjük ki. Ezáltal lehetőség van arra, hogy az értékelési időszak lezárását követően kiderülő túlzott kockázatvállalás esetén a prémium csökkentésre vagy visszavonásra kerülhessen. A három év alatt az elhatárolt rész A VIG Alapkezelő által kezelt kulcsfontosságú befektetési alapokba kerül befektetésre, erősítve az érdekeltséget az alapok jó teljesítményében.

A munkavállalók kijelölt köre éves változó bérezésben (prémium) is részesülhet a teljesítmény függvényében. A prémiumban érintett munkavállalók köre: az Igazgatóság tagjai, a vagyonkezelők és elemzők, az értékesítési terület szenior kollégái, valamint a pénzügyi vezető és az elszámolási terület vezetője. Az Alapkezelő az e körben érintett munkavállalók számára az egyes munkakörökre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető prémium kiváló teljesítmény esetén elérheti az éves alapjövedelem

100 százalékát is. A maximális teljesítmény akkor érhető el, ha az összes kitűzött cél túlteljesítésre kerül. Az egyéni célkitűzések (prémiumkiírásban szereplő feladatok és célok) meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az elnök-vezérigazgató feladata, ide nem értve az Igazgatóság tagjai, valamint az azonosított munkavállalók feladatkiírását. Esetükben a célok meghatározása a Kockázatkezelés felügyelete mellett történik, míg

jóváhagyása a Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A prémiumként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további szempontként jelenik meg a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott feltételrendszer alapján kiszámított és általa jóváhagyott bónusz keret nagysága. A bónusz keret nagyságát egyes vállalati, illetve vállalatcsoport szintű célok teljesülésének mértéke határozza meg.

A VIG Alapkezelő a Javadalmazási Politikáját úgy alakította ki és tartja folyamatosan karban, hogy az megfeleljen az alapkezelőkre irányadó ágazati jogszabályi feltételeknek, illetve az egyéb szabályozói elvárásoknak – különös tekintettel az MNB által kiadott, a pénzügyi szervezetek javadalmazási politikájára vonatkozó ajánlásának. A fentiek mellett az Alapkezelő a javadalmazási szabályainak kialakítás során mindenkor tekintettel van A VIG vállalatcsoport javadalmazási alapelveire is.

A Javadalmazási Politikát A VIG Alapkezelő Felügyelő Bizottsága fogadja el, annak végrehajtásáért az Igazgatóság felel, amit a belső ellenőrzés évente ellenőriz.

 

2. Fenntarthatóság – termék szintű közzétételek

A környezeti és társadalmi jellemzők előmozdításával kapcsolatos tájékoztatás

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088-as számú a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (Közzétételi Rendelet, SFDR Rendelet) 10. cikkben foglalt kötelezettségének eleget téve az VIG Magyarország Befektetési Alapkezelő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja a VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (továbbiakban Alap) vonatkozásában.

Alapfogalmak

ESG (environmental, social, governance): az ESG jelző alatt a jelen tájékoztatás vonatkozásában az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és helyes vállalatirányítási szempontok figyelembevételét érti, ami ekvivalens az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) 2. cikk 24. pontjában foglalt „fenntarthatósági tényezők” fogalmával.

Fenntarthatósági kockázat

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére. Ilyen fenntarthatósági kockázatok például a klíma kockázat, az átállási kockázat vagy a fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások.

 

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe való integrálása

Az Alapkezelő az Alap vagyonkezelése során saját belső módszertana alapján értékeli a potenciális befektetési instrumentumokat, mely értékelés kiterjed a releváns kockázatokra és azok kezelésére is. Az Alapkezelő a fenntartható befektetési elveit a Fenntarthatósági Politikájában írja le, mely előírja a hosszútávon fenntartható fejlődési célok mentén a releváns kockázatok feltárását és a befektetési döntések során való figyelembevételét.

A vagyonkezelési döntések során a felelős portfóliómenedzserek áttekintik a potenciális befektetési instrumentumok esetében rendelkezésre álló fenntarthatósági kockázati értékelések eredményét. A kockázatkezelés részeként a fenntarthatósági kockázatok a többi befektetési kockázattal együtt mérlegelésre kerülnek a várható hozamok mértékével és azok fenntarthatóságával összevetve.
Amennyiben az Alapkezelő Felelős Befektetési és Fenntarthatósági Politikája olyan kizárási elveket határoz meg, amely alapján a megcélzott befektetési eszköz nem preferált, akkor befektetésre csak a Politikában meghatározott korlátozások mentén kerülhet sor.

Amennyiben az Alap befektetési politikája olyan fenntarthatósági kockázati profilt határozott meg, amely kizárja bizonyos mértéket meghaladó fenntarthatósági kockázatok felvállalását vagy kifejezetten a fenntarthatóság előmozdítását célozza meg, akkor a vagyonkezelési döntések során egy adott instrumentum fenntarthatósági kockázata vagy a teljes portfólió fenntarthatósági kockázatához való hozzájárulása mindenképpen mérlegelésre kerül és ez adott esetben teljesen vagy részben korlátozhatja az egyes eszközökbe irányuló tényleges befektetések mértékét.

 

A környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása

Az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék kategóriába tartozó termékként értékesíti, ugyanakkor nem sorolja a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába.

Az Alap befektetési célját (attraktív hozam realizálása a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből) alapvetően egyedi részvénybefektetéseken keresztül valósítja meg. Az Alap céljaihoz igazodó befektetéseket az Alapkezelő oly módon választja ki, hogy az eszközkiválasztás során az Alap különös figyelmet fordít az egyedi vállalatok ún. ESG (environmental, social, governance) szempontok szerinti megfelelésének, azaz a pénzügyi tényezők elemzése mellett a portfólió menedzserek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat kifejezetten figyelembe veszik a befektetési döntési folyamatban. Az eszközkiválasztás során az Alapkezelő nem állapított meg olyan kifejezett kritériumokat, amelyek kizárólag azon alapulnak, hogy az adott eszközt előmozdító (ESG) vagy fenntartható befektetésnek minősítették-e.

Az Alap ESG célkitűzéseit úgy kívánja elérni, hogy az Alapkezelő jelen Alap esetében olyan portfólió kialakítására törekszik, amelyben a vállalatok ESG kritériumok mérésére szolgáló mutatóinak átlaga a feltörekvő piaci anyaindex (parent index, MSCI Emerging Net Total Return Index) aggregált ESG mutatójánál kedvezőbb, vagyis a működésük során a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási felelősségvállalásuk jellemzően fejlettebb. Az Alap befektetési politikájában részletezett speciális befektetési stratégiájának megvalósítását a közvetlen és közvetett befektetések ESG jellemzőinek vizsgálatán keresztül valósítjuk meg, a szokásos fundamentális és egyéb befektetés kiválasztási szempontok mellett. Ennek a lényegi eleme a fenntarthatósági kockázatok tudatos integrálása, amelynek leírását a jelen dokumentum következő szakasza részletezi.

Az Alapkezelő az alábbi módon integrálja befektetési döntéseibe az általa azonosított fenntarthatósági kockázatokat, valamint azokat az alábbi módon kezeli:

 • Kizárási lista: az Alapkezelő Alapra vonatkozó befektetési döntések során a Fenntarthatósági politika alapján működtetett és karbantartott, meghatározott eszközök vételére vonatkozó tilalmat jelentő, ún. kizárási listát alkalmazza. A tiltások az aktívan káros hatást kifejtő iparágakra vonatkoznak például fegyverkereskedelem, vagy a környezetre kifejezetten káros hatású szénbányák, vagy a talajrepesztést alkalmazó olajipari kutatással foglalkozó vállalatok.
 • Fenntarthatósági szempontok mérése: Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatok azonosítására, és mérésére különböző környezeti, társadalmi és irányítási szempontokat vesz figyelembe, azok együttes és átfogó mérőszámát pedig az ESG kockázati mérőszámban foglalja össze (ESG score). Az Alapkezelő az ESG, illetve a fenntarthatósági hatások elérését saját belső értékelési keretrendszert alkalmazva méri, ebben alapvetően külső adatszolgáltatókra támaszkodik, de adott esetben a felelős portfolió menedzserek célzott elemzését is figyelembe veszi
 • Fenntarthatóság és ESG adatszolgáltatás: Az Alapkezelő a belső értékeléshez szükséges információkat külső, ESG szempontokat elemző adatszolgálatoktól is beszerezheti, a Sustainalytics, az MSCI és a Bloomberg mellett más nemzetközileg elismert adatszolgáltatókra is támaszkodhat.
 • Fenntartható fejlődés előmozdítása: Az Alapkezelő a Fenntarthatósági politikájában meghatározott és az Alap Kezelési Szabályzatában is bemutatott fenntarthatósági kockázatok mentén azonosítja be a befeketéssel érintett társaságok azon körét melyek kifejezetten környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító hatást fejtenek ki úgy, hogy egyúttal helyes vállalatirányítási gyakorlatokat is követnek. Valamennyi iparág és ország befektetései közül az Alapkezelő jelen Alap esetében azokat a vállalatokat preferálja, valamint felülsúlyozza, melyek ezen kritériumok tekintetében fejlettebbek és elkötelezettebbek.

A közvetlen befektetések vonatkozásában a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatát az Alapkezelő oly módon veszi figyelembe, hogy ezt a faktort az ESG kockázati mérőszám kifejezetten tartalmazza, azaz akár alapja lehet egy súlyos – kerülendő – kockázati minősítésnek is. Az ESG kockázati mérőszám a vállalatirányítási gyakorlatot olyan tényezőkön keresztül veszi figyelembe, mint például az igazgatóság vagy vezetőség minősége és integritása, az igazgatóság struktúrája, a tulajdonosi és részvényesi jogok, javadalmazási politika, a könyvvizsgáló és pénzügyi beszámolók, az érdekelt felek irányítása.

Az Alapkezelő által alkalmazott fenntarthatósági kockázat mérés alapján az ún. súlyos kockázati kategóriába sorolt eszközökbe az Alap nem fektet be közvetlenül. A vonatkozó kockázati értékelés rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálatra kerül.

Az Alap fő stratégiája, hogy széleskörű feltörekvő részvénypiaci kitettséget biztosítson valamint, hogy aktív részvénypiaci allokációval a feltörekvő piaci indexet meghaladó teljesítményt érjen el. Az aktív stratégia lehetővé teszi, hogy a referencia indexhez képest többlet hozamot érjen el. Az Alap földrajzi megoszlásából eredő kockázati kitettsége megközelíti a referencia indexet. Az alap fundamentális elemzésekre támaszkodik a különböző eszköz és részvény kiválasztása során, az aktív befektetési stratégiájában szervesen alkalmazza. Az eszközallokációs döntésben fontos szempont a befektetéseknek a portfolió egészére vonatkozó ESG profilra gyakorolt hatása. Utóbbi szempontok figyelembe vételének elsődleges célja a környezeti és társadalmi fenntarthatósági célok előmozdítása, nem pedig a referencia indexhez képest többlethozam generálása.

Az Alap speciális céljait szolgáló előmozdító jellegű befektetéseket elsősorban közvetlen befektetéseken keresztül valósítjuk meg. A portfolió fennmaradó részét az Alapkezelő közvetett eszközökbe fekteti. Ezen egyéb közvetett befektetések célja, hogy az alap hozamcéljait úgy támogassák, hogy eközben nem veszélyeztethetik a teljes portfolió az anyaindex (parent index) átlagos ESG értékelését meghaladó ESG értékelését, azaz előmozdító jellegét

Az ESG célkitűzések megvalósítása tekintetében az Alapkezelő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja a jelen Alap vonatkozásában:

 • Az Alap minden befektetésénél figyelembe veszi a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítását. A közvetlen részvénybefektetések tekintetében az előzőekben részletezett módon kezeli és azonosítja a fenntarthatósági kockázatokat. Ennek legfontosabb elemei a kizárási lista betartása, a környezeti és társadalmi szempontokat előmozdító befektetések felülsúlyozása, valamint a saját ESG minősítés szerinti „súlyos” kockázati besorolású befektetések mellőzése.
 • Az Alapkezelő ugyanakkor közvetett befektetéseket is eszközölhet, amennyiben a megcélzott közvetlen befektetések piaci elérése korlátozott, vagy ha a költség szempontok ezt indokolják. A közvetett befektetések kiválasztásakor az Alapkezelő elsősorban a választott pénzügyi termék mögöttes termékeinek szintjén tájékozódik befektetése fenntarthatósági profiljáról és ezt felelteti meg a jelen Alap előmozdító céljának. Ugyanakkor az Alapkezelő minden arányos erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minél teljesebb képe legyen a közvetett befektetései fenntarthatósági tényezőiről és arra törekszik, hogy a közvetett befektetések jellemzően megfeleljenek azoknak a fenntarthatósági szempontoknak, amelyeket az Alap a közvetlen befektetéseivel szemben támaszt. A közvetett befektetéseknél azonban előfordulhat, hogy azok tartalmaznak a közvetlen befektetésekre meghatározott ESG elvárásokat el nem érő kibocsátókat, azonban az Alap ezen kitettségek minimális szinten tartására törekszik.
 • Az alap célja a feltörekvő piaci gazdaságok GDP növekedéséből való részesedés tőzsdei vállalatok árfolyamemelkedésén vagy osztalékfizetésén keresztül közvetlenül vagy közvetett módon, az ESG kritériumok figyelembe vétele mellett. Az Alap befektetési stratégiájával összhangban a feltörekvő piacokat reprezentáló és az ESG jellemzőket előmozdító MSCI Emerging Markets ESG FOCUS Net Total Return USD indexet választja referenciamutatónak, amely referenciamutató teljesítményének meghaladását tűzi ki céljául. A megjelölt ESG FOCUS típusú benchmark alkalmazása továbbá támogatja a befektetési politikában megjelölt ESG célok elérését is azáltal, hogy a feltörekvő piacot reprezentáló anyaindex-ben szereplő eszközök összesített ESG értékelését meghaladó ESG értékelésű portfolióösszetételt biztosít. E cél nyomon követése érdekében az Alapkezelő rendszeresen összeveti az anyaindex és az Alap portfóliójának ESG értékelését.
 • Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó a Taxonómia Rendeletben (EU 2020/852) rögzített speciális uniós kritériumokat, mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.
 • Az jelen Alappal kapcsolatos további fenntarthatósági információk és egyéb tájékoztatások, politikák az Alapkezelő honlapján a vigam.hu érhetők el.

 

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe való integrálása

 

Az Alapkezelő az Alap vagyonkezelése során saját belső módszertana alapján értékeli a potenciális befektetési instrumentumokat, mely értékelés kiterjed a releváns kockázatokra és azok kezelésére is. Az Alapkezelő a fenntartható befektetési elveit a Fenntarthatósági Politikájában írja le, melynek kivonata itt olvasható (https://www.vigam.hu/fenntarthatosag/), előírja a hosszútávon fenntartható fejlődési célok mentén a releváns kockázatok feltárását és a befektetési döntések során való figyelembevételét. A vagyonkezelési döntések során a felelős portfóliómenedzserek áttekintik a potenciális befektetési instrumentumok esetében rendelkezésre álló fenntarthatósági kockázati értékelések eredményét. A kockázatkezelés részeként a fenntarthatósági kockázatok a többi befektetési kockázattal együtt mérlegelésre kerülnek a várható hozamok mértékével és azok fenntarthatóságával összevetve. Amennyiben az Alapkezelő Fenntarthatósági Politikája olyan kizárási elveket határoz meg, amely alapján a megcélzott befektetési eszköz nem preferált, akkor befektetésre csak a Fenntarthatósági Politikában meghatározott korlátozások mentén kerülhet sor. Amennyiben az Alap befektetési politikája olyan fenntarthatósági kockázati profilt határozott meg, amely kizárja bizonyos mértéket meghaladó fenntarthatósági kockázatok felvállalását vagy kifejezetten a fenntarthatóság előmozdítását célozza meg, akkor a vagyonkezelési döntések során egy adott instrumentum fenntarthatósági kockázata vagy a teljes portfólió fenntarthatósági kockázatához való hozzájárulása mindenképpen mérlegelésre kerül és ez adott esetben teljesen vagy részben korlátozhatja az egyes eszközökbe irányuló tényleges befektetések mértékét.

A jelentős károkozás elkerülését célzó elv kizárólag a pénzügyi termék alapjául szolgáló azon befektetésekre vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az e pénzügyi termék többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

 

A környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása

 

A jelen VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék kategóriába tartozó termékként értékesíti, ugyanakkor nem sorolja a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába.

Az Alap integrálja az ESG elveket a befektetési döntéshozatalba. Célunk, hogy az ESG szempontok segítségével találjuk meg a hosszú távú nyerteseket, akik fenntartható működésükkel tartós nyereséget tudnak elérni.

 • Kizárási lista: Az Alap betartja az Alapkezelő által meghatározott kizárási listát. Ennek értelmében az Alap nem fektet be súlyosan károsító iparágakba, ide tartoznak a jelentősebb fűtőszenes kitettséggel rendelkező vállalatok, vitatott fegyverek gyártásával és értékesítésével foglalkozó vállalatok, továbbá a dohányipari cégek és az ENSZ Globális Megállapodását (UN GC) súlyosan sértő vállalatok. A kizárást eredményező tiltott iparágakba való kitettségek küszöbértékeit az Alapkezelő kizárási politikája írja elő. Az állami kibocsátók tekintetében az ENSZ Globális Megállapodást sértő országok államkötvényei sorolhatók a kizárási politikában foglalt kibocsátók közé.
 • ESG adatforrás: Az ESG elemzéshez és teljesítmény értékeléshez nemzetközi beágyazottságú adatszolgáltatókra támaszkodunk, és alkalmazzuk az általuk használt ESG minősítési módszertant. Az adatszolgáltatók közül az Alapkezelő az MSCI ESG besorolását veszi alapul, amely helyettesíthető egy hasonló nemzetközi beágyazottságú szolgáltatóval is.
 • Fenntarthatósági szempontok mérése: Az ESG kritériumok környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat foglal magában, amelyek együttesen a fenntartható vállalati működés minimum feltétele. Megközelítésünkben a dupla lényegességet (dual materiality) tekintjük fontosnak, amely a vállalati működés környezetre és társadalomra mért materiális hatását, valamint az ESG kockázat vállalati értékre mért szintén materiálisnak ítélt hatását veszi figyelembe. Ezen mérések az MSCI módszertanának alapvető elemei, melyek átfogó mérőszáma az ESG rating.

Az Alap a környezeti jellemzők előmozdítását a Taxonómia Rendelet 9. cikkének a) és b) pontjában említett környezeti célkitűzések tekintetében nem a Taxonómia Rendelet keretrendszerével összhangban törekszik megvalósítani.

Az Alap a környezeti, társadalmi és vállalati jellemzők előmozdítását a befektetési stratégia végrehajtása során alkalmazott (a jelen pontban feljebb részletezett eszközök) segítségével kívánja megvalósítani.

Az Alap nem törekszik arra, hogy a Taxonómia rendelet szerinti környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe fektessen. Az Alap befektetéseinek alapvetően 0%-a irányul a Taxonómia rendelet szerinti környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe. De nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az alap a Taxonómia rendelet szerinti környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe fektet.

A Taxonómiai Rendelet 3. cikkében meghatározott, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe történő beruházások körének kiszámításához maradéktalanul nem álltak rendelkezésre megbízható adatok a pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések céljából kiválasztott vállalkozásoknál. A fentiekre tekintettel jelenleg nem adható teljeskörű információ arról, hogy a pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetéseknek mekkora aránya van jelen Taxonómiai Rendelet szerinti környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekben.

Részvény könyv ESG kritériumai:

Az Alap célja előmozdítani a környezeti és társadalmi szempontokat, ezzel előnyben részesíti a fenntartható vállalati működést. Ezen célkitűzését minden iparágban a legjobb ESG szereplőkkel kívánja elérni, azaz egy best-in-class megközelítést alkalmaz. Az Alap célja, hogy az összesített ESG minősítés az egész Alap tekintetében minimum A besorolású kíván lenni.

Az ESG szempontok rohamos fejlődés előtt állnak, ezért a piaci legjobb gyakorlat (best practice) alapján tovább fejlődhet az alkalmazott ESG elemzés, a szigorodó szabályozás tükrében. Továbbá, a befektetési univerzumunk része a feltörekvő piacok, valamint a kisebb méretű vállalatok, amelyek esetében az ESG adatok elérhetősége korlátozott lehet, vagy nehezen ellenőrizhető. Ilyen esetekben törekszünk saját ESG elemzéssel pótolni a hiányzó információt. Ezért az összesített ESG riportokban az Alap a vállalati kibocsátók tekintetében legalább 80%-os elemzési lefedettséget (coverage ratio) céloz meg, valamint, a nem elemzett vállalati kibocsátókra saját ESG elemzést végez.

Az SFDR rendeletben előírt, és a hozzá kapcsolódó szabályozói technikai standardok (RTS) által részletezett főbb káros hatások (principal adverse impacts, PAI indikátorok) mentén mért környezeti és társadalmi terhelést az Alapkezelő méri és figyelembe veszi a befektetési döntéshozatal során. Különös tekintettel az üvegházhatású gázkibocsátásra, vízbe történő kibocsátásokra, a veszélyes és a radioaktív hulladékok arányára, valamint a társadalmi és munkavállalói kérdések tekintetében az ENSZ Globális Megállapodása elveinek megsértésére.

Az Alap ESG szempontok előmozdítása tekintetében kiemelt figyelmet fordít a vállalati vitatott esetekre (controversies), melyek, ha súlyos hatásról tanúskodnak, külön vizsgálandók.

Kötvény könyv ESG kritériumai:

Az Alap kötvény könyvének fenntarthatósági célja a zöld kötvények arányának növelése, a kibocsátásokban való részvétel. Az Alap a zöld kötvények arányának maximalizálására törekszik a piac korlátok figyelembe vételével. Az Alap célja, hogy a zöld kötvények aránya éves átlagban meghaladja a kötvénykönyv 50%-át.

A fenti kategóriákba nem sorolható eszközök ESG kritériumai:

Az Alap a törvény által meghatározott limiteken belül ingatlan és egyéb zártkörű befektetési alapot is tarthat Ezen eszközök esetén az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatala előtt, majd legalább évente egyszer elvégzi a fenntarthatósági kritériumok vizsgálatát. E befektetések esetén az Alapkezelő preferálja a minimum SFDR 8 besorolású eszközöket. Amennyiben nem rendelkezik minimum SFDR 8-as besorolással, akkor saját ESG elemzést készít melynek eredményeként az előmozdító Alapban való megfelelést vizsgáljuk. Ezen elemzés alapulhat 3. fél által készített fenntarthatósági jelentésre, vagy környezetvédelmi tanúsítványokra.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám