Tartós Befektetési Számla

tbsz

Szeretne kamatadó mentesen befektetni

Használja ki A VIG Tartós Befektetési Számla előnyeit!

Mi A VIG Tartós Befektetési Számla?

A VIG Tartós Befektetési Számla A VIG Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámlán (például VIG Online Befektetési Számlán) belül létrehozott alszámla, melyen elhelyezett befektetések hozamára – a tartás időtartamától függően – kedvezményes adózási szabályok érvényesek.

Mik az előnyei?

  1. A gyűjtőévet követő 3. év végéig megtartott számlán elért hozam után 15% helyett kedvezményes, 10% kamatadó fizetendő. A gyűjtőévet követő 5. év végéig megtartott befektetések hozama adómentes.
  2. 2017-től a hozamot egészségügyi hozzájárulás (EHO) sem terheli.
  3. Ha már van VIG Online Befektetési Számlája, akkor VIG Tartós Befektetési Számláját néhány kattintással létrehozhatja.

A VIG Tartós Befektetési Számla működése

Számlanyitás

VIG Tartós Befektetési Számlát (TBSZ számla) A VIG Alapkezelőnél értékpapírszámlával (pl. VIG Online Befektetési Számla) rendelkező ügyfelek nyithatnak. A TBSZ számla megnyitható ügyfélszolgálati irodában, közvetítőnél, vagy A VIG Alapkezelő Online Ügyfélszolgálatán.

A számla megszüntetése

A TBSZ számla bármikor, akár a gyűjtőévben is megszüntethető.* A számlán található befektetési jegyek átkerülnek az Ügyfél főszámlájára. A TBSZ számlán elért jövedelemről A VIG Alapkezelő igazolást állít ki, a kamatadót az Ügyfélnek ezen igazolás alapján kell bevallania és megfizetnie. A TBSZ számláról más formában pénzt, vagy befektetési jegyeket kivonni (a 3. lekötési év végén kezdeményezhető részkivéttől eltekintve) nem lehet.

Gyűjtőév:

A TBSZ számla megnyitása évének utolsó napjáig van lehetőség a számlára történő befektetésre. A befektetési jegy vásárlás az Ügyfél főszámláján rendelkezésre álló pénz fedezetből történhet, a TBSZ számla cél számlaként történő megjelölésével. A gyűjtőévet követően már nincs lehetőség további befizetésre, de évente nyitható új TBSZ számla.

3 éves lekötési időtartam

Három éven belüli megszüntetés esetén az egyébként is alkalmazandó 15% személyi jövedelemadó (kamatadó) terheli a TBSZ számlán elért hozamot.

Részkivét lehetőség a 3. lekötési év végén

A 3. lekötési év végéig az Ügyfél nyilatkozhat befektetéseinek részleges, vagy teljes felszabadításáról, utóbbi esetben mindez együtt jár a TBSZ számla megszüntetésével. A számlán elért hozamot – a részkivét arányában – 10% kamatadó terheli. A részkivét által nem érintett befektetésekre vonatkozóan az Ügyfél TBSZ számlája meghosszabbításra kerül.

Amennyiben az Ügyfél nem nyilatkozik részleges, vagy teljes kivétről, TBSZ számlája automatikusan meghosszabbításra kerül a következő két naptári évre vonatkozóan.

4. és 5. lekötési év

Ha az Ügyfél a 4. vagy az 5. lekötési év folyamán szünteti meg TBSZ számláját, akkor a számlán elért hozam után kedvezményes, 10% kamatadó fizetendő.

Amennyiben az Ügyfél az 5. év végéig megtartja TBSZ számláját, úgy az 5. év elteltével kamatadó mentesen jut befektetéseihez és azok hozamához.

A TBSZ meghosszabbítása

A futamidő lejárata után dönthetünk a számla meghosszabbítása mellett. Eddig csak úgy hosszabbíthattuk meg, ha a számlán lévő összeghez nem nyúltunk hozzá. Ez 2017-től úgy változott meg, hogy ha akarunk, bármennyit kivehetünk a hosszabbítás előtt, ha legalább 25 ezer forint bennmarad a számlán.

A TBSZ hordozása

TBSZ számla hordozása esetén Társaságunk, A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. érintett transzfert az alábbi számlákra várja:

  • Forint átutalások (HUF): UniCredit Bank, 10918001-00000003-02093038
  • Euró átutalások (EUR): UniCredit Bank, 10918001-00000003-02093014 (IBAN: HU54 1091 8001 0000 0003 0209 3014, BACXHUHB)
  • Amerikai Dollár átutalások (USD): Citi Bank, 10800007-08363064 (IBAN: HU34 1080 0007 0836 3064 0000 0000, CITIHUHX)
  • Értékpapír transzferek: Keler Zrt., 0550/000001

Társaságunk kizárólag VIG értékpapírokat [pénzügyi eszközöket] fogad az Ügyfelek TBSZ értékpapír számláján, egyéb értékpapírok [pénzügyi eszközök] esetén a lekötési átutalást megelőzően az értékpapírt [pénzügyi eszközt] értékesíteni kell, és mint pénzeszközt kell átutalni.

*a TBSZ számla megszüntetésének díja 5.000;- Ft

 

Készítette A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank

A tájékoztatás nem teljes körű. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében kérjük, tanulmányozza a tartós befektetési szerződéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat – különös tekintettel az SZJA tv. előírásait -, NAV állásfoglalásokat, valamint Társaságunk Üzletszabályzatát és a kapcsolódó hirdetményeket. A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve a dokumentumban található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért.

 

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám