Biztonságos bankolási tanácsok, tippek

szamlavezetesi-dijak

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk segítő tájékoztatást nyújtani az értékpapírszámlájával kapcsolatos tranzakciókhoz.

Az Alapkezelő honlapján is megtalálható pénzforgalmi számlaszámokra, csak az online értékpapírszámlán előzetesen rögzített saját nevére, illetve (amennyiben van) meghatalmazottja nevére szóló olyan számlaszámról tudunk beutalásokat elfogadni és jóváírni, amely számlákat az Európai Unióban (ideértve az Egyesült Királyságot) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező szolgáltató vezet.

Az Ön értékpapírszámlájához kapcsolódó számlaszám rögzítéséhez kérjük, küldje el saját – illetve amennyiben van értékpapírszámlájához bejelentett meghatalmazottja – nevére szóló számlakivonatának másolatát ügyfélszolgálati munkatársaink részére az alábbi e-mail címre:
alapkezelo@am.vig

Az utalás közlemény rovatában kérjük minden esetben tüntesse fel, az értékpapírszámlájához tartozó nyolcjegyű ügyfélazonosítóját, mert a jóváírás csak e feltétel megléte mellett teljesülhet.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól előírja:

„15. § (2) A számla felett rendelkezni jogosult az ügyfélszámláról – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet átutalást.

A VIG Alapkezelő lakossági és kisvállalati ügyfeleinek átutalásait, illetve értékpapír transzfereit az alábbi számlákra várja:
 

Bank neve Devizanem Bankszámlaszám
UniCredit Bank HUF 10918001-00000003-02093038
UniCredit Bank EUR 10918001-00000003-02093014
IBAN: HU54 1091 8001 0000 0003 0209 3014, BACXHUHB
Citi Bank USD 10800007-08363064
IBAN: HU34 1080 0007 0836 3064 0000 0000, CITIHUHX

Az Alapkezelő különböző devizanemek közötti átváltási tevékenységet nem folytat, ezen átváltások minden esetben a számlavezető bankunk oldalán történnek.
A különböző devizanemek közötti átváltások a számlavezető bankunk mindenkori kondíciós listájának megfelelően kerülnek elszámolásra, így ezen tranzakciók kapcsán kizárólag a számlavezető bankunk tud Ügyfeleinknek tájékoztatást nyújtani.

Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a különböző devizanemek közötti átváltások kapcsán valamint az átutalást vagy transzfert végző hitelintézet vagy más szervezet hibájából – ideértve az átutalási késedelemből adódó árfolyamveszteséget is – az Ügyfélnél esetlegesen keletkezett veszteségért. Az átváltás árfolyamkockázata minden esetben az Ügyfelet terheli.

Értékpapír transzferek: Keler Zrt., 0550/000001

Kérjük, hogy a beazonosíthatóság érdekében a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-azonosítóját!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy értékpapírtranszfer esetén Társaságunk kizárólag VIG befektetési jegyeket tud fogadni.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám