Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozatai

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2009. november 26. napján, a Társaság telephelyén megtartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

1/2009-11-26. sz. határozat

A Közgyűlés Dr. Nagy László felügyelő bizottsági tag ezen tisztségéről történő lemondását a mai napi hatállyal tudomásul veszi.

A Közgyűlés a Társaság új felügyelő bizottsági tagjának 2009. november 26. napjától, 2012 január 22. napjáig az alábbi személyt választja meg:

Andrew Neil Rithet Fleming
Lakcím: The Rangers House, Folly Hill, Farnham, Surrey, GU9 0AB United Kingdom
Anyja neve: Susan Elizabeth Harding

A Közgyűlés az Alapszabály 11.3. pontját a fent előadottak alapján módosítja.

 

Budapest, 2009. november 26.
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám