Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozata

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2010. március 16. napján 14 óra 30 perckor a Társaság székhelyén megtartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

1/2010-03-16. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai napon egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2009. üzleti évéről, Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, amelyben a Társaság mérlegfőösszege 11.570.141.000,- Ft (azaz tizenegymilliárd-ötszázhetvenmillió-száznegyvenegyezer forint), adózott eredménye 4.869.816.000,- Ft (azaz négymilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszáztizenhatezer forint), továbbá a könyvvizsgálói és felügyelőbizottsági jelentést. A Közgyűlés egyhangúlag akként határoz továbbá, hogy jóváhagyja a részvényesek részére a 9.000.000.000,- Ft összegű osztaék kifizetését a részvényeik névértékének arányában.

 

Budapest, 2010. március 26.
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám