Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozata

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2010. november 25. napján, a Társaság székhelyén megtartott közgyűlésen az alábbi határozatot hozta:

1/2010-11-25. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai napon egyhangúlag a Társaság könyvvizsgálójának 2010. november 25. napjától, 5 év határozott időtartamra az alábbi gazdálkodó szervezetet választja meg:

  • Cégnév: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553
  • Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
  • Nyilvántartási szám: KE-0016/95/I
  • Személyesen eljáró könyvvizsgáló: Buzás Dóra
  • Lakcím: 7967 Markóc, Fő utca 30.
  • Anyja neve: Zongor Emília
  • Kamarai nyilvántartási száma: 005614

A közgyűlés az alapszabály 12.6. pontját a fent előadottak alapján módosítja.

 

Budapest, 2010. november 29.
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám