Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap "B" sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Atticus Alfa Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
4/2009. számú Igazgatósági Határozat (2009. október 9.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja
1 PLN – HU0000708318

PSZÁF határozat
Száma: EN-III/ÉA-212/2009
Kelte: 2009. november 6.

Az Alap forgalmazásának kezdete
A Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény közzétételét követı első forgalmazási nap.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2009. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Jegyzési eljárás lefolytatására a „B” sorozat esetében nem kerül sor.

 

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “B”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- PLN.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetn, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és KezelésiSzabályzat tartalmazza, mely elérhetı az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken,valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapjánwww.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám