AEGON Climate Change Befeketési Alap Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Alapkezelő
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Forgalmazó
Concorde Értékpapír Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő
UNICREDIT Bank Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

 

2008. augusztus
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ÉS HIRDETMÉNY

Az Alap neve
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

Az Alap rövid neve
AEGON Climate Change Alap HUF sorozat

Az értékpapír megnevezése
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap HUF sorozat befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
2/2008. számú Igazgatósági Határozat (2008. július 1.)

Az Alap fajtája
nyiltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete
1 HUF

PSZÁF határozat száma E-III/110.532-2/2008
PSZÁF határozat kelte 2008. szeptember 3.

Az Alap forgalmazásának kezdete
A Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény közzétételét követő első forgalmazási nap.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2008. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Jegyzési eljárás lefolytatására a „B” HUF sorozat esetében nem kerül sor.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, „B” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 HUF.

A Befektetési jegyek ármeghatározása
A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során azok vétele és visszaváltása az adott sorozatba tartozó Befektetési Jegy egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik. A Befektetési Jegyek ellenértéke a Kibocsátási Pénznemben teljesítendő.

A „B” sorozatú Befektetési Jegy vonatkozásában az egy jegyre jutó nettó eszközérték a sorozat Kibocsátási Pénznemében, azaz Forintban is kifejezésre kerül, a Magyar Nemzetki Bank M napi hivatalos deviza középárfolyamai alapján képzett (kereszt)árfolyamon a Kibocsátási Pénznemre történő átszámítással, figyelembe véve a különböző sorozatok közti Átváltási Arányt.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

Az Alap forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely elérhető az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapján.

 

 

I. Melléklet – Forgalmazási helyek

Forgalmazó

Concorde Értékpapír Zrt.
www.cd.hu
1123, Budapest, Alkotás u. 50.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám