Jogi nyilatkozat

1. Az VIG Magyarország cégcsoport* és az VIG Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma folyamatosan frissítésre kerül, ennek ellenére azonban nem áll módunkban az információk esetleges hiányossága, pontatlanság esetére, illetve az illetéktelen hozzáférésekből, a honlap használatára képtelen állapotából, illetve a nem megfelelő működésből eredő károkért felelősséget vállalni.

2. A cégcsoport weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, azok elrendezése és az egyes adatbázisok szerzői jogi illetőleg védelem alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben, az VIG Magyarország cégcsoport azon tagjának és az VIG Önkéntes Nyugdíjpénztár erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges, amelynek weboldalán az érintett tartalom megtalálható.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az VIG Magyarország cégcsoport és az VIG Önkéntes Nyugdíjpénztár honlapját az AEGONdirekt.hu Zrt. tervezte.

Az VIG Magyarország Általános Biztosító Zrt., valamint az VIG Önkéntes Nyugdíjpénztár honlapját a Hungary Network Informatikai Zrt. készítette és üzemelteti az VIG Magyarország Általános Biztosító Zrt. infrastruktúráján keresztül.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. honlapját az AEGONdirekt.hu Zrt. készítette és üzemelteti az AEGONdirekt.hu Zrt. infrastruktúráján keresztül.

Az VIG Magyarország Hitel Zrt. honlapját az AEGONdirekt.hu Zrt. készítette és üzemelteti az AEGONdirekt.hu Zrt. infrastruktúráján keresztül.

A honlap üzemeltetéséhez külső szolgáltatót veszünk igénybe. A programozási, valamint a portál szerkezetét, arculatát, valamint a karbantartási tevékenységet a VIG Magyarország Általános Biztosító Zrt., valamint az VIG Önkéntes Nyugdíjpénztár honlapjaival kapcsolatban a Hungary Network Informatikai Zrt., VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. és az VIG Magyarország Hitel Zrt. honlapjával kapcsolatban az AEGONdirekt.hu Zrt. végzi.

Személyes adatok kezelése

Ön interneten keresztül megadhatja részünkre e-mail címét, illetőleg telefonszámát, amennyiben igényli, hogy az Ön részére A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.vel vagy valamely leányvállalatával, illetve szolgáltatásaikkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. kijelenti, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 2011. évi CXII. . törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap (továbbiakban: Honlap) látogatóival, felhasználóival, az általuk szolgáltatott adatok kezelésével kapcsolatos speciális rendelkezések:

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az érintett személy számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy az Adatkezelő Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az érintett személy részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az érintett személy az Adatkezelőtől nem kap további értesítést.

Az Adatkezelő kétféle cookie-t használhat:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett személy látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni .
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett személy az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az Adatkezelő adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok az Adatkezelő részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi felhasználói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy az Adatkezelő az ügyfelei vagy leendő ügyfelei számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat az Adatkezelő nem használja arra, hogy az érintett személyt személyesen azonosítsa. Természetesen az érintettek adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja az Adatkezelő jelen szebályzatban feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

Ezek a  cookie-k az érintett személyek személyes azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével az Adatkezelő célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az érintett személyek számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett személy saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák az érintett személy IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz más felhasználók nem, csak az Adatkezelő fér hozzá. A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Tisztelt Látogató!

Amikor Ön az VIG Magyarország cégcsoport és az VIG Önkéntes Nyugdíjpénztár honlapjával ismerkedik, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan megjelennek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályok tartalmi és formai követelményeinek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője az VIG Magyarország cégcsoport azon tagja és az VIG Önkéntes Nyugdíjpénztár, amelynek oldalát látogatja, illetve amelynek erre felhatalmazást adott. A cégcsoport által üzemeltetett honlapról szolgáltatást vehet igénybe.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a cégcsoport nem adja tovább, kivéve, ha erre Ön a cél megjelölésével felhatalmaz minket. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét ilyenkor meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (email), valamint kérdését vagy véleményét. Ezeket az adatait eljuttatjuk a cégcsoport illetékeseihez; válaszukról tájékoztatjuk Önt.

Ez a bevezető tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

Az adatkezelési folyamatokat a személyes adatok védelméről szóló, 1992. évi LXIII. Törvény, illetve a cégcsoport tagjaira vonatkozó speciális jogszabályok által biztosított jogi szabályozás keretei között végezzük.

Honlapunk azon oldalai, amelyeken ügyfeleinktől bizalmas információkat kérünk be, biztonságos oldalak. Az ilyen oldalakon a böngésző program alsó sorában megjelenő kis lakat jelzi, hogy a megadott adatokat illetéktelenek nem láthatják.

Érdemes tudni!

Az e-mailben és nem a kódolt csatornákon érkező üzenetekhez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet.

Tartózkodunk minden olyan technikai, technológiai megoldástól, amely a látogatót megtévesztheti vagy megzavarhatja.

Vállaljuk, hogy kerüljük azokat a technológiai megoldásokat, amelyek kéretlen tartalmakat juttatnak el látogatóinkhoz, ha ahhoz nem járultak hozzá, így például – de nem kizárólag – automatikusan megnyíló böngészőablakok alkalmazásával.

Kizárólag a látogató egyértelmű, előzetes hozzájárulásával történhet reklámozás elektronikus levél útján.

Csak abban az esetben használjuk a látogató bármilyen személyes adatát (ideértve elektronikus levélcímét is), ha ehhez egyértelműen és előzetesen hozzájárult.

Csak arra a célra használjuk a látogató bármilyen személyes adatát (ideértve elektronikus levélcímét is), amelyre azt rendelkezésre bocsátotta, harmadik fél részére csak előzetes engedéllyel adjuk át.

* A cégcsoport tagjai:

 • VIG Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • VIG Magyarország Hitel Zrt.
 • VIG Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
 • VIG Magyarország Ingatlanfejlesztési és Hasznosító Kft.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.
Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám