Ügyféltájékoztató a VIG Prémium Esernyőalap dokumentumainak módosításáról

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság), a Kbftv. 139. § (1) bekezdés a), b) valamint f) pontjainak, megfelelően, ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MNB H-KE-III-148/2024. számú határozata értelmében, 2024. május 2- i hatállyal a VIG Prémium Esernyőalapon belül egy új részalap kerül elindításra, valamint a meglévő Részalapokban az alábbi módosítások lépnek hatályba:

Az új Részalap elnevezése: VIG Arany Alapokba Fektető Részalap

A Részalap célja:

A Részalap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a Befektetők az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot.

Befektetési stratégia:

A Részalap az arany árfolyammozgását követő, vagy aranyhoz kapcsolódó eszközökkel biztosítja a befektetők számára, hogy az arany árfolyamának emelkedéséből részesedhessenek. Alapkezelő dönthet úgy, hogy tőkeáttétellel növeli a Részalap kitettségét, de a tőkeáttétel nem haladhatja meg a 130%-ot. Ezen eszközök jelentős árfolyamkockázatot hordoznak, mivel árfolyammozgásuk mind emelkedésben, mind pedig árfolyamesésben követi az arany árfolyam-változásának irányát. A Részalap ügyfelei az arany mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből ezen kockázat felvállalása mellett részesednek. Mivel az Részalap jelentős arany kitettséggel rendelkezik, a Részalapot hosszú távon befektetni kívánó, kockázatvállaló befektetőknek ajánljuk.

A Részalap eszközeit forintban (HUF) tartja nyilván.

A Részalap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal a céldevizával (USD) szemben.

A Részalap egy kollektív befektetési formába sem fektet 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Részalap legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be.

A Részalap céldevizája: USD, azaz amerikai dollár.

A Részalap új kockázati szintje és az ajánlott befektetési időtáv: 4 (közepes) és 4 év

A Részalapok nevének módosítása

VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap:

A Részalap új elnevezése: VIG Európai Részvény Alapokban Fektető Részalap

VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap:

A Részalap új elnevezése: VIG Amerikai Részvény Alapokban Fektető Részalap

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap: A Részalapban nem történt módosítás.

MÓDOSÍTÁSI KÖZLEMÉNY

A Módosítás indoka

Az Alap módosítása lehetőséget biztosít az Alapkezelő számára, hogy megfelelően szolgálja ki a befektetői igényeket és szélesebb termékkört kínáljon a befektetőknek.

A módosítások hatálybalépésének napja

2024. május 02.

Az Alap módosításának feltételei

Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az módosításhoz. Az módosítás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő köteles az módostás indokát, napját és feltételeit tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni, és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alap az módosítás engedélyezése, azaz a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása esetén, a jelen Tájékoztatóban az módosítás napjaként meghatározott időpontban alakul át. Az Alap befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az módostással kapcsolatban.

Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása

Az Alapkezelő a Felügyelet módosításra vonatkozó engedélyének megszerzését követően az módosítás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó jelen közleményt teszi közzé. Az módosítási közlemény közzététele és az módosítások hatálybalépésének napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az módosítás hatálybalépésének napján elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja 2024. április 03 utolsó napja pedig az módosítást megelőző forgalmazási nap, azaz 2024. április 30.

Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap módosításával kapcsolatban.

Az Alap módosítására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti jóváhagyás

Az Alap módosításról az Alapkezelő Igazgatósága a 2024. március 6-án kelt, 7/2024, számú határozatával döntött, az előbbiekben leírt indokokra tekintettel. A Felügyelet H-KE-III-148/2024. számú határozatával az módosításról szóló tájékoztatót jóváhagyta.A Részalapok módosítással érintett jellemzői, a változások összefoglalása

VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap:

A Részalap új elnevezése: VIG Európai Részvény Alapokban Fektető Részalap

A Részalap (új) célja:

A Részalap célja egy olyan jól diverzifikált részvényalap létrehozása, amely profitálni tud a fejlett európai országok tőzsdéin jegyzett vállalatok részvénypiaci teljesítményéből. A Részalap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni az európai részvénypiacokra történő befektetéseken keresztül. Az Alap az európai gazdaság sokszínűségét és növekedési potenciálját használja ki, lehetőséget adva a Befektetőknek arra, hogy részesedjenek az európai vállalatok sikeréből.

Befektetési stratégia:

A célok megvalósulását a Részalap alapvetően részvénytípusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül. A befektetési alap befektetési stratégiája benchmarkkal rendelkezik, azonban egyedi részvények szintjén/egyes részpiacokon pozitív trendek valószínűsítése esetén a vagyonkezelőnek lehetősége van arra, hogy a befektetési politikának megfelelő mértékben (és a kockázatokat szigorúan szem előtt tartva) eltérjen a Részalap referenciaindexétől. Mivel az Részalap jelentős részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, a Részalapot hosszú távon befektetni kívánó, kockázatvállaló befektetőknek ajánljuk.

A Részalap eszközeit forintban (HUF) tartja nyilván.

A Részalap stratégiájából adódóan számos devizában denominált eszközbe is fektethet. A Részalap földrajzi specifikációval (fejlett európai országok) rendelkezik, azonban ezen országok részvénypiacai különböző devizában vannak denominálva. A Részalap céldevizája ezért megegyezik a referenciaindex elszámolási devizájával (EUR). A Részalap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal a céldevizával, azaz a benchmark elszámolási devizájával (EUR) szemben. A vagyonkezelő diszkrecionális jogköre, hogy a piaci folyamatok függvényében a céldevizától eltérő devizában denominált pozíciók devizakockázatát fedezeti ügyletek kötésével csökkenteni kívánja-e. Emellett a Részalap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény- és indexügyletek alkalmazása is megengedett.

A Részalap legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be.

A Részalap egy kollektív befektetési formába sem fektet 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Részalap referenciaindexe (benchmark): MSCI Europe Net Total Return EUR Index (bloomberg ticker: MSDEE15N Index)

A Részalap esetében alkalmazott referenciamutatót (benchmark, referenciaindex) olyan referenciamutató-kezelő állítja elő, amelyet a 2009/65/EK irányelv 36. cikkében említett nyilvántartásba (ESMA regiszter) felvettek.

A Részalap céldevizája: EUR, azaz euró

A Részalap új kockázati szintje és az ajánlott befektetési időtáv: 4 (közepes) és 4 év

VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap:

A Részalap új elnevezése: VIG Amerikai Részvény Alapokban Fektető Részalap

A Részalap (új) célja:

A Részalap célja egy olyan jól diverzifikált részvényalap létrehozása, amely profitálni tud az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett vállalatok részvénypiaci teljesítményéből. A Részalap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni az amerikai részvénypiacokra történő befektetéseken keresztül. A Részalap az amerikai gazdaság sokszínűségét és növekedési potenciálját használja ki, lehetőséget adva a Befektetőknek arra, hogy részesedjenek az amerikai vállalatok sikeréből.

Befektetési stratégia:

A célok megvalósulását a Részalap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül. A befektetési alap befektetési stratégiája benchmarkkal rendelkezik, azonban az egyedi részvények szintjén/egyes részpiacokon pozitív trendek valószínűsítése esetén a vagyonkezelőnek lehetősége van arra, hogy a befektetési politikának megfelelő mértékben (és a kockázatokat szigorúan szem előtt tartva) eltérjen a Részalap referenciaindexétől. Mivel a Részalap jelentős részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, a Részalapot hosszú távon befektetni kívánó, kockázatvállaló befektetőknek ajánljuk.

A Részalap eszközeit forintban (HUF) tartja nyilván.

A Részalap stratégiájából adódóan elsősorban (de nem kizárólagosan) amerikai dollárban (USD) kíván befektetni. A Részlap földrajzi specifikációval (Egyesült Államok) rendelkezik, így a Részalap céldevizája megegyezik a referenciaindex elszámolási devizájával (USD). A Részalap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal a céldevizával, azaz a benchmark elszámolási devizájával (USD) szemben. A vagyonkezelő diszkrecionális jogköre, hogy a piaci folyamatok függvényében a céldevizától eltérő devizában denominált pozíciók devizakockázatát fedezeti ügyletek kötésével csökkenteni kívánja-e. Emellett a Részalap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett.

A Részalap legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be.

A Részalap egy kollektív befektetési formába sem fektet 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Részalap referenciaindexe (benchmark): MSCI USA Net Total Return USD Index. (bloomberg ticker: NDDUUS Index)

A Részalap esetében alkalmazott referenciamutatót (benchmark, referenciaindex) olyan referenciamutató-kezelő állítja elő, amelyet a 2009/65/EK irányelv 36. cikkében említett nyilvántartásba (ESMA regiszter) felvettek.

A Részalap céldevizája: USD, azaz amerikai dollár.

A Részalap új kockázati szintje és az ajánlott befektetési időtáv: 5 (közepesen magas) és 4 év

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap: A Részalapban nem történt módosítás.

A vonatkozó adózási információk

Az Alap módosítása nem érinti a befektetők adózását, a befektetési jegyek kezelési szabályzatban leírt tulajdonságai nem változnak (ISIN kód, devizanem). Az adózási információkról bővebben a Tájékoztató 5. fejezetében tájékozódhatnak a befektetők.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját, kezelési szabályzatát és kiemelt befektetői információját.

Jelen módosítási közlemény, továbbá az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információ, valamint módosításiközlemény megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

  1. április 02.

VIG Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám