Közlemény a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változásáról

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdése j) pontja és (2) bekezdése alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2023.05.30. napján kelt Cg.01-10-044261/447 számú végzésével az Alapkezelő cégjegyzékébe bejegyezte az alábbi változásokat: Az Alapkezelő hatályos létesítő okiratának kelte 2023. május 25.; Huray Kinga (an.: Rudik Terézia, szül.: 1975.06.26.) 2023. május 25. napjától a felügyelőbizottság tagja.

 

Budapest, 2023.06.15.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám