Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnappal kapcsolatban

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve a Kbftv. 113§ 1. pontra hivatkozással az általa kezelt valamennyi

Aegon Befektetési Alapok befektetési jegyeinek tekintetében 2022. október 15-én (szombati munkanapon) forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart.

  1. október 15-én befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízás nem lesz adható. Ez a nap nem minősül sem forgalmazás-elszámolási napnak, sem forgalmazás-teljesítési napnak. Befektetési jegy vétel vagy visszaváltás elszámolására nem kerül sor, valamint az Alapok esetében sem nettó eszközérték számítás, sem elszámolás nem történik ezen a napon. A befektetési jegyekre szóló megbízások elszámolásának határideje tekintetében 2022. október 15-e nem minősül munkanapnak.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő első forgalmazási nap: 2022. október 17., hétfő.

 

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap jelen közzétételünk időpontjában felfüggesztés alatt áll, így ezen alap tekintetében a fenti forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnap elrendelése, és a forgalmazás újra indulása csak az alap felfüggesztésének megszűnése esetén érvényes.

 A fenti forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapról Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

 

Budapest, 2022. szeptember 27.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám