Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztéséről

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) törvényi kötelezettségének eleget téve a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.)  114.§ (3) bekezdésének eleget téve, a Kbftv. 114.§ (1) a) pontra hivatkozással ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az

 

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap,

a VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap,

valamint az Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap

esetében a folyamatos forgalmazást 2023. január 6-án, a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti.

A felfüggesztés oka: hogy a fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek az az oka, hogy 2023. január 6-a Lengyelországban ünnepnap, ezért a lengyel tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2023. január 6. napja figyelmen kívül marad.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő első forgalmazási nap: 2023. január 9.,  hétfő

 

A fenti folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

 

Budapest, 2023. január 3.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám