Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. közleménye tulajdonosi határozatáról, a 2021. évi számviteli éves beszámoló elfogadásáról

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1; cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) közzétételi kötelezettségének eleget téve a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének i)  pontja valamint (2) bekezdése alapján, tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a  2021. évi számviteli éves beszámoló elfogadása tárgyában a 2022. március 24-én megtartott tulajdonosi ülésén az alábbi tárgykörökben születtek döntések:

  • Az alapító részvényes elfogadta a társaság könyvvizsgáló által auditált, a 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló törvénybe foglaltak és az általános számviteli elvek szerint elkészített 2021. évi éves számviteli beszámolóját és a kiegészítő mellékleteit.
  • Az alapító részvényes határozott az igazgatóság által javasolt, a társaság 2021. évi eredménye utáni osztalék fizetéséről és mértékéről.

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosa által jóváhagyott, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott 2021. évre vonatkozó számviteli beszámolója megtekinthető az Alapkezelő honlapján és közzétételi helyein.

 

Budapest, 2022. április 7.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám