A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztéséről

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) törvényi kötelezettségének eleget téve a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.)  114.§ (3) bekezdésének eleget téve, a Kbftv. 114.§ (1) a) pontra hivatkozással ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a

VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap,

 a VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap,

valamint a VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

esetében a folyamatos forgalmazást, valamint a forgalmazás elszámolást 2024. május 30-án, a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti.

A felfüggesztés oka: A fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek oka, hogy 2024. május 30-a Lengyelországban ünnepnap, ezért a lengyel tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2024. május 30-án figyelmen kívül marad.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő első forgalmazási nap: 2024. május 31., péntek

A fenti folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

Budapest, 2024. május 15.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám