A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztéséről

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.)  114.§ (3) bekezdésének eleget téve, a Kbftv. 114.§ (1) bhivatkozással ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

és a

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

esetében

a folyamatos forgalmazást 2023. november 2. napján és 2023. november 6. napján, valamint

a forgalmazás elszámolást 2023. november 6. napján a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti.

A felfüggesztés oka a fenti alapok vonatkozásában a Letétkezelő változása.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére – az Alapok kezelési szabályzata szerint – irányadó határidő számításakor 2023. november 6-a figyelmen kívül marad.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő első forgalmazási nap: a 2023. november 2-i szüneteltetés esetében 2023. november 3-a péntek, a 2023. november 6-ára vonatkozó szüneteltetés esetében pedig 2023. november 7., kedd.

A fenti folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

Budapest, 2023. október 27.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám