A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. pontosító közleménye a VIG Russia Részvény Befektetési Alap hozamfizetésének mértékéről

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., továbbiakban: „Alapkezelő”) 2024. május 16. napján közzétett közleményében tájékoztatta a Tisztelt Befektetőit arról, hogy a VIG Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: „Alap”) illikvid sorozataiból hozamfizetés történik 2024. május 23-án.

A 2024. május 16. napján közzétett közlemény (a továbbiakban: „Korábbi Közlemény”) a következő linken érhető el: https://www.vigam.hu/hirek/a-vig-befektetesi-alapkezelo-magyarorszag-zrt-kozlemenye-a-vig-russia-reszveny-befektetesi-alap-hozamfizetesenek-mertekerol/ .

Az Alapkezelő pontosítani kívánja a Korábbi Közleményét annyiban, hogy a kifizetésre kerülő, egy jegyre jutó bruttó hozam mértékét a jelen közzétételében nem öt, hanem hat tizedesjegy pontossággal tünteti fel.

A Korábbi Közlemény pontosítással érintett része a következő:

Az egy jegyre jutó bruttó hozam az alábbiak szerint kerül kifizetésre:

 

AIL sorozat (HU0000731807)                                      0,076188 HUF/db

IIL sorozat (HU0000731815)                                        0,085384 HUF/db

PIL sorozat (HU0000731823)                                       0,029530 PLN/db

PIIL sorozat (HU0000731831)                                      0,027878 PLN/db

 

A kifizetésekre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az adott hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon (2024. május 15.) napzáráskor az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja.

A kifizetett hozam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja tv.”) szerint kamatjövedelemnek minősül, kamatjövedelem után pedig személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetendő, amit a kifizető köteles a hozamfizetéssel egyidőben levonni.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az Alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és kizárólag információs célokat szolgál.

Budapest, 2024. május 23.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám