VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Forintos lakossági sorozat

Befektetési Politika
Az alapról

Az Alap egy teljes hozam (total return) típusú befektetési alap, amelynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el. Az Alap e célok elérésére különböző eszközökben levő közép- és hosszú távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket köthet. A befektetési célok megvalósítása érdekében az alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül.

Az Alap befektetései annak célja szerint három nagy csoportra oszlanak: Az Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú távú, fundamentálisan alulértékelt részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási pozícióiból állnak. A részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál alkalmazott módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más fejlett és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó befektetési az Alapkezelő globális részvénystratégiájából, valamint a globális, top-down típusú stratégiájából származó ötleteket kívánják megvalósítani, többnyire részvényindexekre szóló futures pozíciók, valamint ETF-ek vételével és eladásával. Ez olyan régiók vételét, illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett „kvadrant” modell eredményeként valamilyen, nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap kötvényportfólióját fedik le, amelyek magyar forintban kibocsátott állampapírok, illetve egyéb feltörekvő piaci keménydevizás és helyidevizás kötvények lehetnek. Az Alap úgynevezett nem befektetési kategóriájú értékpapírokba is fektethet, amely többletkockázat felvételét jelenti a hitelképesség szempontjából befeketési kategóriába sorolt eszközökhöz képest.

Bővebben
Kockázati besorolás
Hozam-kockázat profil
Alacsonyabb kockázat
Magasabb kockázat
1
2
3
4
5
6
7
Várhatóan alacsonyabb hozam
Várhatóan magasabb hozam

Hozamlehetőség

Az alap által elért nettó hozam
Időtáv
12 hónap
2023.év
2022.év
2021.év
2020.év
2019.év
Befektetési jegy
17.72 %
26.23 %
-14.09 %
4.54 %
0.71 %
8.26 %
Benchmark
8.44 %
9.36 %
3.55 %
-0.60 %
0.37 %
0.23 %
Költségek
Költségek

A befektetési alapot az VIG online Értékpapír Számla segítségével díjmentesen vásárolhatja meg. 10 forgalmazási napot követően díjmentesen válthatja át másik VIG befektetési alapba, vagy válthatja vissza. A részletes számlavezetési kondíciókról itt tájékozódhat:
https://www.vigam.hu/szamlavezetesi-kondiciok/

Adózás
Adózás: Tbsz, vagy adózás

Amennyiben az alap értékpapírjait VIG Tartós Befektetési Számlán tartja, úgy mentesülhet a kamatadó megfizetésétől, mely összesen a hozam 15%-a.

Tartós Befektetési Számla

Rugalmasság
Likviditás, rugalmasság

Javasolt befektetési időtáv: 3 év.
A javasolt befektetési időtávon belül is, bármikor hozzáférhet az éppen aktuális napi árfolyamon a befektetett összeghez. Ezen az árfolyamon bármikor megveheti, illetve át vagy visszaválthatja az értékpapírt az VIG online Értékpapír Számla segítségével.

Az elszámolási dátumokról itt tájékozódhat:
https://www.vigam.hu/elszamolasi-datumok/

Pálfi György
Szakértelem

Portfólió menedzserek: Pálfi György , Loncsák András.

Tudjon meg többet az alapról

Általános információk

ISIN kód
HU0000714886
ISIN kód (I sorozat)
HU0000714928
Alapkezelő
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének ideje
2015-07-17
Alapdeviza
HUF
Referencia index összetétele
100% Constans ref. index (HUF) + 7%
Kockázati besorolás
Mérsékelt
Javasolt befektetési időtáv
3 év
Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám