VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap

Devizás lakossági sorozat

Befektetési Politika
Az alapról
Az Alap célja a tőkenövekedés valamint az, hogy egy-két éves időtávon a cseh bankbetéteknél, illetve rövid futamidejű kötvényekénél magasabb hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alapkezelő a fenti elveknek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A befektetési döntések meghozatalához egyaránt használjuk a fundamentális elemzés, a technikai elemzés eszköztárát, és figyelembe vesszük a piacokon uralkodó befektetői hangulatot is. Az Alap a tőkéjét elsősorban a cseh állam által kibocsátott diszkontkincstárjegyekbe, államkötvényekbe, kvázi szuverén vállalatok kötvényeibe, vagy a Cseh Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott kötvény vagy betét instrumentumokba fekteti. A portfólió részét képezhetik korlátozott mértékben olyan állampapírok, állam által garantált kötvények és vállalati (beleértve a pénzügyi intézmények által kibocsátott) kötvények és jelzáloglevelek, amelyek hitelminősítése legalább befektetési kategóriájú. A befektetés történhet cseh koronában vagy limitált mértékben egyéb devizában. A cseh koronától eltérő devizában denominált eszközök esetében a vagyonkezelő a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezésére törekszik (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt eszköz devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). Az Alap köthet betét és repó ügyleteket, korlátozott mértékben fektethet kollektív befektetési értékpapírba, valamint a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett (fedezeti vagy a portfólió hatékony kialakítása céljából). Az Alap portfóliójának átlagos hátralévő futamideje (modified duration) nem lehet magasabb mint 2,5 év. Az Alapban egyedi befektetői döntések meghozatalára nincs lehetőség. . Bővebben
Kockázati besorolás
Hozam-kockázat profil
Alacsonyabb kockázat
Magasabb kockázat
1
2
3
4
5
6
7
Várhatóan alacsonyabb hozam
Várhatóan magasabb hozam

Hozamlehetőség

Az alap által elért nettó hozam
Időtáv
12 hónap
Befektetési jegy
4.57 %
Benchmark
0.00 %
Költségek
Költségek

A befektetési alapot az VIG online Értékpapír Számla segítségével díjmentesen vásárolhatja meg. 10 forgalmazási napot követően díjmentesen válthatja át másik VIG befektetési alapba, vagy válthatja vissza. A részletes számlavezetési kondíciókról itt tájékozódhat:
https://www.vigam.hu/szamlavezetesi-kondiciok/

Adózás
Adózás: Tbsz, vagy adózás

Amennyiben az alap értékpapírjait VIG Tartós Befektetési Számlán tartja, úgy mentesülhet a kamatadó megfizetésétől, mely összesen a hozam 15%-a.

Tartós Befektetési Számla

Rugalmasság
Likviditás, rugalmasság

Javasolt befektetési időtáv: 6 hónap.
A javasolt befektetési időtávon belül is, bármikor hozzáférhet az éppen aktuális napi árfolyamon a befektetett összeghez. Ezen az árfolyamon bármikor megveheti, illetve át vagy visszaválthatja az értékpapírt az VIG online Értékpapír Számla segítségével.

Az elszámolási dátumokról itt tájékozódhat:
https://www.vigam.hu/elszamolasi-datumok/

Kardos Zsolt
Szakértelem

Portfólió menedzserek: Kardos Zsolt

Tudjon meg többet az alapról

Általános információk

ISIN kód
HU0000731781
ISIN kód (I sorozat)
HU0000731799
Alapkezelő
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő
Erste Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének ideje
2023-07-03
Alapdeviza
CZK
Referencia index összetétele
Az alapnak nincs benchmarkja
Kockázati besorolás
Alacsony
Javasolt befektetési időtáv
6 hónap
Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám