VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Korábbi nevén: Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Forintos lakossági sorozat

Befektetési Politika
Az alapról
Az Alap egy abszolút hozam típusú befektetési alap, amelynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely előre meghatározott kockázati profil figyelembe vételével, a referenciamutatót meghaladó hozamot érjen el az ügyfelei számára. E célját elsősorban a feltörekvő európai régió kötvénypiacán befektetve kívánja elérni Az alap kötvénybefektetései elsősorban a devizás állampapírpiacra, valamint a vállalati- és jelzálog-kötvénypiacra koncentrálnak. Az alap vásárolhatja a fenti piacokon befektető más befektetési alapok befektetési jegyeit is. Az alap befektetési stratégiájának megvalósítása során az Alapkezelő elsősorban a feltörekvő európai keménydevizás (dollárban, euróban kibocsátott) állam- és vállalati kötvényekre koncentrál, kiaknázva regionális szaktudását.  Az alap diverzifikációs céllal egyéb, jellemzően ebben a régióban kibocsátott, helyi devizában denominált kötvényt (állampapír, vállalati kötvény, jelzálogpapír) is vásárolhat, továbbá hatékony portfólió kialakítás céljából kötvénypiaci határidős és egyéb derivatív ügyleteket is köthet. Az alap befektetési stratégiáját az Alapkezelő négy lábon nyugvó (fundamentumok, értékeltségi szintek, piaci hangulat, technikai tényezők) rendszeres piacelemzése és helyzetértékelése alapján határozzuk meg. Az alapos elemzés az egyedi értékpapírok regionális, szektoronkénti és kamatkockázat szerinti kiválasztását is jelentősen befolyásolja. Az egyes papírok kiválasztása során a kibocsátó alapos, hitelképességre vonatkozó pénzügyi elemzése is elengedhetetlen. A kockázatkezelés és a kibocsátók rendszeres monitoringja az alap esetében kiemelt fontosságú. Az alap portfóliójának összeállítása során mérsékelt kockázati profil elérésére törekszünk. Befektetéseit az alap a kibocsátó hitelképességének átfogó elemzése után, a kockázatok teljes feltérképezésére törekedve hajtja végre, különösen a nem befektetési kategóriába sorolt kibocsátók esetén. Az alap derivatív ügyleteket csak fedezési céllal, illetve a portfólió hatékony kialakításának céljából köthet. Az alap tarthat még derivatív indexeket követő, tőkeáttétel nélküli kollektív befektetési formákat. Az alap jelentős devizakitettséget is felvehet, amelyet alapesetben 100%-ban fedez az alapkezelő, de a piaci körülményektől függően akár nyitott devizapozícióval is rendelkezhet az alap. Az alap elsősorban a kötvénybefektetéseivel szeretne a befektetőinek hozamot elérni. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és jelen Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. Bővebben
Kockázati besorolás
Hozam-kockázat profil
Alacsonyabb kockázat
Magasabb kockázat
1
2
3
4
5
6
7
Várhatóan alacsonyabb hozam
Várhatóan magasabb hozam

Hozamlehetőség

Az alap által elért nettó hozam
Időtáv
12 hónap
2023.év
2022.év
2021.év
2020.év
2019.év
Befektetési jegy
8.42 %
15.42 %
-11.91 %
-2.34 %
2.20 %
3.18 %
Benchmark
7.90 %
7.85 %
2.01 %
0.40 %
1.38 %
1.24 %
Költségek
Költségek

A befektetési alapot az VIG online Értékpapír Számla segítségével díjmentesen vásárolhatja meg. 10 forgalmazási napot követően díjmentesen válthatja át másik VIG befektetési alapba, vagy válthatja vissza. A részletes számlavezetési kondíciókról itt tájékozódhat:
https://www.vigam.hu/szamlavezetesi-kondiciok/

Adózás
Adózás: Tbsz, vagy adózás

Amennyiben az alap értékpapírjait VIG Tartós Befektetési Számlán tartja, úgy mentesülhet a kamatadó megfizetésétől, mely összesen a hozam 15%-a.

Tartós Befektetési Számla

Rugalmasság
Likviditás, rugalmasság

Javasolt befektetési időtáv: 2 év.
A javasolt befektetési időtávon belül is, bármikor hozzáférhet az éppen aktuális napi árfolyamon a befektetett összeghez. Ezen az árfolyamon bármikor megveheti, illetve át vagy visszaválthatja az értékpapírt az VIG online Értékpapír Számla segítségével.

Az elszámolási dátumokról itt tájékozódhat:
https://www.vigam.hu/elszamolasi-datumok/

Tudjon meg többet az alapról

Általános információk

ISIN kód
HU0000709597
ISIN kód (B sorozat)
HU0000727391
ISIN kód (I sorozat)
HU0000709605
Alapkezelő
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének ideje
2011-01-12
Az alap nyilvántartásba vételének ideje (B sorozat)
2021-09-14
Alapdeviza
HUF, PLN
Referencia index összetétele
100% Constans ref. index (HUF) + 6,5%
Kockázati besorolás
Alacsony
Javasolt befektetési időtáv
2 év
Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám