VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

Korábbi nevén: Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

Forintos lakossági sorozat

Befektetési Politika
Az alapról
Az Alap célja, hogy alacsony mértékű kockázatvállalás mellett, elsősorban opciók vásárlása révén a rövid kötvényekénél magasabb hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap a vagyon nagy részét rövid lejáratú eszközökben tartja, és legfeljebb az ezeken elérhető jövőbeli várható kamatbevétel erejéig likvid nemzetközi tőkepiacokon felvett kockázatos (elsősorban opciós és futures) pozíciók segítségével kíván többlethozamot elérni. A tőkevédelem biztosítása érdekében tőzsdei opciókkal és határidős konktraktusokkal fogunk kereskedni, és ezen belül is, hogy előre definiálni tudjuk a kockázatot, csak venni fogjuk az opciókat. Stratégiánk lényege, hogy azokat a szituációkat próbáljuk kiaknázni ellentétes irányú pozíció nyitásával, amikor a piaci környezet kifeszített, a hangulati indikátorok extrém szintekre érnek akár negatív, akár pozitív piaci környezetben. A részvényindex opciós pozícióknál jellemzően, de nem kizárólag minimum 3 hetes időtartamú opciókat nyitunk, hogy elkerüljük az időveszteséget (théta), nem indexre szóló opcióknál jellemzően, de nem kizárólag minimum 1 hónapos lejáratú opciókat veszünk. Az Alap a rendelkezésre álló vagyon döntő többségét magyar állam által kibocsátott diszkontkincstárjegyekbe, rövid lejáratú államkötvényekbe, kvázi szuverén vállalatok  rövid kötvényeibe, vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvény vagy betét instrumentumokba fekteti. A portfólió részét képezhetik a mindenkori magyar hitelminősítéssel megegyező és annál jobb besorolású állami és államilag garantált kötvények. A befektetés történhet magyar forintban vagy  egyéb devizában. A magyar forinttól eltérő devizában denominált eszközök esetében a vagyonkezelő a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezésére törekszik (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt eszköz devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). A kötvénybefektetések célja a befektetők tőkéjének megóvása a tőkevédettséget ígérő időtávon. A portfólió másik részéből az Alap elsősorban opciók vásárlásával kíván többlethozamot elérni. Az Alap ezen felül tarthat bankbetétet, készpénzt, köthet repo és fordított repo ügyleteket. Az Alap a kockázatos eszközök vásárlásakor követett szemlélet alapján az abszolút hozamú alapok sorába illeszkedik: a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacon rendelkezésre álló lehetőségek közül a lehető legjobb várható hozam/kockázat-aránnyal rendelkező befektetési lehetőségeket választja. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a jelen Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A javasolt minimál is befektetési idő: 6 hónap.   Bővebben
Kockázati besorolás
Hozam-kockázat profil
Alacsonyabb kockázat
Magasabb kockázat
1
2
3
4
5
6
7
Várhatóan alacsonyabb hozam
Várhatóan magasabb hozam

Hozamlehetőség

Az alap által elért nettó hozam
Időtáv
12 hónap
2023.év
2022.év
2021.év
2020.év
2019.év
Befektetési jegy
11.19 %
14.66 %
5.54 %
-1.17 %
0.89 %
0.50 %
Benchmark
12.97 %
15.77 %
3.53 %
-0.10 %
0.87 %
0.73 %
Költségek
Költségek

A befektetési alapot az VIG online Értékpapír Számla segítségével díjmentesen vásárolhatja meg. 10 forgalmazási napot követően díjmentesen válthatja át másik VIG befektetési alapba, vagy válthatja vissza. A részletes számlavezetési kondíciókról itt tájékozódhat:
https://www.vigam.hu/szamlavezetesi-kondiciok/

Adózás
Adózás: Tbsz, vagy adózás

Amennyiben az alap értékpapírjait VIG Tartós Befektetési Számlán tartja, úgy mentesülhet a kamatadó megfizetésétől, mely összesen a hozam 15%-a.

Tartós Befektetési Számla

Rugalmasság
Likviditás, rugalmasság

Javasolt befektetési időtáv: 6 hónap.
A javasolt befektetési időtávon belül is, bármikor hozzáférhet az éppen aktuális napi árfolyamon a befektetett összeghez. Ezen az árfolyamon bármikor megveheti, illetve át vagy visszaválthatja az értékpapírt az VIG online Értékpapír Számla segítségével.

Az elszámolási dátumokról itt tájékozódhat:
https://www.vigam.hu/elszamolasi-datumok/

Németh Gábor
Szakértelem

Portfólió menedzserek: Németh Gábor , Bakos Ádám.

Tudjon meg többet az alapról

Általános információk

ISIN kód
HU0000705157
ISIN kód (I sorozat)
HU0000731385
Alapkezelő
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének ideje
2007-03-19
Alapdeviza
HUF
Referencia index összetétele
100% RMAX Index + 0,5%
Kockázati besorolás
Alacsony
Javasolt befektetési időtáv
6 hónap
Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám