Közlemény Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. engedélyköteles személyi körében és cégjegyzékében bekövetkezett változásról

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdése e) és j) pontja valamint (2) bekezdése alapján közzéteszi:

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt./strong>(továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő egyedüli tagja [részvényese], az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság [1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365] 2/2022.03.25 számú határozatával  Magyar Nemzeti Bank 2022.03.23-án kelt H-EN-III-113/2022. számú engedélyező határozata mellett az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának új tagja 2022.03.25 napjától: Dr. Andreas Grünbichler.

A módosítást a  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága elfogadta és az 2022.03.28. napján kelt végzésével az Alapkezelő cégjegyzékében 2022.03.25-i hatállyal bejegyezte.

 

Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága a változást követően az alábbi tagokból áll: Dr Andreas Grünbichler, Gerhard Lahner; Lehel Gábor; Gerald Weber

 

Budapest, 2022. 04. 01.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám