Közlemény a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változásáról

 

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdése j) pontja és (2) bekezdése alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2023.05.16. napján kelt Cg.01-10-044261/443 számú végzésével az Alapkezelő cégjegyzékébe bejegyezte az alábbi változásokat:

 • Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezése 2023. május 15. napjától VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövid elnevezése VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., idegen nyelvű elnevezése pedig VIG Asset Management Hungary Closed Company Limited by Shares.
  • Az Alapkezelő 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. szám alatti telephelye 2023. május 15. napjával megszűnt, az Alapkezelő új telephelyeként 1085 Budapest, Baross utca 1. került bejegyzésre.
  • Az Alapkezelő hatályos létesítő okiratának kelte 2023. május 15.
  • Dr. Berta Adrienn (an.: Tarcsányi Erzsébet) felügyelőbizottsági tagsága 2023. április 14. napjával megszűnt.

   

  Budapest, 2023.05.22.

  VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám