Közlemény a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változásáról

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdése j) pontja és (2) bekezdése alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2023.10.25. napján kelt Cg.01-10-044261/460 számú végzésével az Alapkezelő cégjegyzékébe bejegyezte az alábbi változásokat: Az Alapkezelő hatályos létesítő okiratának kelte 2023. szeptember 07.

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az Alapkezelő Igazgatóságának három tagja esetében – akik Kadocsa Péter, Kocsis Bálint és Loncsák András – a megbízatásuk időtartama határozatlan időről határozott időre, 2026. december 31-ig tartó időszakra változott.

 

Az Igazgatóság tagjainak személyében változás nem következett be.

 

Budapest, 2023.10.25.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám