Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Az Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap megszűntetéséről

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt./strong>. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) törvényi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Tisztelt Befektetőket, hogy „a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) 75. §. (1) bekezdése alapján Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap 2022. november 24. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről határozott.

A makrókockázatok és méretgazdaságossági problémák miatt egyre nehezebb az Alapot hatékonyan kezelni, így az Alapkezelő új termékstratégiai irányokat céloz meg.

A fenti döntés értelmében az Alap megszüntetési eljárása 2022. november 11. napján indul meg.

A Kbftv. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerint az Alap folyamatos forgalmazása 2022. november 14. napjától felfüggesztésre kerül.

Az Alap befektetési jegyeire visszaváltási megbízás 2022. november 11. napjáig adható.

A megszüntetési eljárást követően a befektetési jegyek ellenértékét a letétkezelő – a forgalmazó közreműködésével – kifizeti az ügyfelek befektetési jegyeket tartalmazó értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlára. A kifizetésre az Alap megszűnési eljárását és megszűnési jelentés könyvvizsgálatát követően legkorábban 2022. december 1. napján kerül sor a november 24-i árfolyam alapján.

Az Alap megszűnési jelentése legkésőbb 2022. november 30. napjától lesz megtekinthető a közzétételi helyeken: vigam.hu, valamint https://kozzetetel.mnb.hu

A Kbftv. 75. §. (4) bekezdésének megfelelően Az Aegon alapkezelő Zrt. a megszűnési eljárás 2022. november 10-i megindításáról hozott Igazgatósági határozatáról haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet, valamint jelene rendkívüli közzététel útján a Tisztelt Befektetőket.

 

Budapest, 2022. szeptember 29.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám