Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye az Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság), a Kbftv. 139. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MNB H-KE-III-622/2022 számú határozata értelmében, 2022. november 9-i hatállyal módosítja az

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

dokumentumait (tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemelt befektetői információk).

A módosítás oka: az Alap nevének változása, mely a hatályba lépést követően az Alap elnevezése az alábbira változik:

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

 

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

 

Közzétételünk, továbbá a tájékoztató megtekinthetők a Társaság hivatalos közzétételi helyein: a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az alapok forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

 

Budapest, 2022. október 25.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám