A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. közleménye forgalmazói kör bővüléséről

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) közzétételi kötelezettségének eleget téve a Kbftv. 139§ (1)/p. szerint ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja

esetében a Kbftv. 72§ (4)/b. pontja alapján módosítja  Kezelési Szabályzatát valamint Tájékoztatóját.

A dokumentumok módosítása az alapok Forgalmazói körének bővülése – a Patria Magyarországi Fióktelepe, mint új forgalmazó– miatt vált szükségessé, melynek hatályba lépése 2024. január 4.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Budapest, 2024. január 2.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám