Long-term investment securities account

tbsz

Szeretne kamatadó- és EHO-mentesen befektetni?

Használja ki az VIG Tartós Befektetési Számla előnyeit!

Mi az VIG Tartós Befektetési Számla?

Az VIG Tartós Befektetési Számla A VIG Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámlán (például VIG Online Befektetési Számlán) belül létrehozott alszámla, melyen elhelyezett befektetések hozamára – a tartás időtartamától függően – kedvezményes adózási szabályok érvényesek.

Mik az előnyei?

  1. A gyűjtőévet követő 3. év végéig megtartott számlán elért hozam után 16% helyett kedvezményes, 10% kamatadó fizetendő. A gyűjtőévet követő 5. év végéig megtartott befektetések hozama adómentes.
  2. A gyűjtőévet követő 3. év végéig megtartott számlán elért hozamot egészségügyi hozzájárulás (EHO) sem terheli.
  3. Ha már van VIG Online Befektetési Számlája, VIG Tartós Befektetési Számláját néhány kattintással létrehozhatja.

Az VIG Tartós Befektetési Számla működése

Számlanyitás

VIG Tartós Befektetési Számlát (TBSZ számla) az VIG Magyarország Befektetési Alapkezelőnél értékpapírszámlával (pl. VIG Online Befektetési Számla) rendelkező ügyfelek nyithatnak. A TBSZ számla megnyitható ügyfélszolgálati irodában, közvetítőnél, vagy A VIG Alapkezelő Online Ügyfélszolgálatán.

A számla megszüntetése

A TBSZ számla bármikor, akár a gyűjtőévben is megszüntethető.* A számlán található befektetési jegyek átkerülnek az Ügyfél főszámlájára. A TBSZ számlán elért jövedelemről A VIG Alapkezelő igazolást állít ki, a kamatadót és az EHO-t az Ügyfélnek ezen igazolás alapján kell bevallania és megfizetnie. A TBSZ számláról más formában pénzt, vagy befektetési jegyeket kivonni (a 3. lekötési év végén kezdeményezhető részkivéttől eltekintve) nem lehet.

Gyűjtőév:

A TBSZ számla megnyitása évének utolsó napjáig van lehetőség a számlára történő befektetésre. A befektetési jegy vásárlás az Ügyfél főszámláján rendelkezésre álló pénz fedezetből történhet, a TBSZ számla cél számlaként történő megjelölésével. A gyűjtőévet követően már nincs lehetőség további befizetésre, de évente nyitható új TBSZ számla.

3 éves lekötési időtartam

Három éven belüli megszüntetés esetén az egyébként is alkalmazandó 16% személyi jövedelemadó (kamatadó), illetve 6% EHO terheli a TBSZ számlán elért hozamot.

Részkivét lehetőség a 3. lekötési év végén

A 3. lekötési év végéig az Ügyfél nyilatkozhat befektetéseinek részleges, vagy teljes felszabadításáról, utóbbi esetben mindez együtt jár a TBSZ számla megszüntetésével. A számlán elért hozamot – a részkivét arányában – 10% kamatadó terheli, viszont EHO-mentes. A részkivét által nem érintett befektetésekre vonatkozóan az Ügyfél TBSZ számlája meghosszabbításra kerül.

Amennyiben az Ügyfél nem nyilatkozik részleges, vagy teljes kivétről, TBSZ számlája automatikusan meghosszabbításra kerül a következő két naptári évre vonatkozóan.

4. és 5. lekötési év

Ha az Ügyfél a 4. vagy az 5. lekötési év folyamán szünteti meg TBSZ számláját, akkor a számlán elért hozam után kedvezményes, 10% kamatadó fizetendő, EHO pedig a nyereséget nem terheli.

Amennyiben az Ügyfél az 5. év végéig megtartja TBSZ számláját, úgy az 5. év elteltével kamatadó- és EHO-mentesen jut befektetéseihez és azok hozamához.

*a TBSZ számla megszüntetésének díja 5.000;- Ft

Készítette A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank

A tájékoztatás nem teljes körű. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében kérjük, tanulmányozza a tartós befektetési szerződéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat – különös tekintettel az SZJA tv. előírásait -, NAV állásfoglalásokat, valamint Társaságunk Üzletszabályzatát és a kapcsolódó hirdetményeket. A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve a dokumentumban található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért.

Always at your disposal.
06-1-477-4814
From Tuesday to Thursday 8-16h
Monday 8-20h
06-1-477-4814
international number