Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye az Aegon Tempó Esernyőalap dokumentumainak módosításáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság), a Kbftv. 139. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MNB H-KE-III-79/2023 számú határozata értelmében, 2023. március 22-i hatállyal módosítja az

Aegon Tempó Esernyőalap/ Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap

                               Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap

dokumentumait (tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum).

A módosítás oka: befektetési politika módosítása, az Alap és részalapjainak névváltozása, a hatályba lépést követően az Alap elnevezése az alábbira változik:

VIG Tempó Esernyőalap/ Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap

      VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap

                               VIG Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztató megtekinthetők a Társaság hivatalos közzétételi helyein: a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az alapok forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

 

Budapest, 2023. február 14.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám